Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine
Sharif Hamza - **Midnight Special**
NATAAL Magazine

makeup by Grace Ahn
hair by Lucas Wilson
manicures by Sarah Nguyen
models Adjak Deng, Elibeidy Dani Martinez, and Olamide Ogundele