Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow
Alexi  Lubomirski - Vogue China 
Now for Tomorrow

styling by Candy Lee
featuring Zhou Xun, Hugh Hu, Liu Wen, Chris Lee, Jackson Yee